Omwille van de verdere informatisering van de gezondheidszorg willen we aan al onze patiënten vragen de eID steeds mee te brengen en laten in te lezen door de praktijkassistente of één van de artsen.
Deze procedure vervangt het gebruik van het gekende “klevertje van de ziekenkas” en is onmisbaar bij :

  • werken met het derdebetalerssysteem (hierbij moeten mensen met verhoogde tegemoetkoming en chronische zieken enkel het remgeld betalen)
  • aanvraag voor terugbetaling van medicatie bij de adviserende geneesheer van de mutualiteit
  • uploaden van het SUMERH (enkel met uw toestemming kan een beknopte samenvatting van uw medisch dossier op een centrale computer gepost worden, dat dan (ook enkel met uw toestemming) kan geconsulteerd worden door een arts op een dienst spoedgevallen, huisartsenwachtpost, …)
  • het in orde houden van uw globaal medisch dossier 
Comments